Všeobecné obchodné podmienky - slukk.com

Všeobecné obchodné podmienky

Údaje predajcu

Názov firmy : Alpha WebTrader s.r.o.
Názov internetového obchodu : slukk.com
Adresa url internetového obchodu : https://slukk.com
Kontaktné údaje : info@slukk.com
Sídlo : 94301 ŠTÚROVO, Hlavná 22, Slovenská republika
DIČ: 2120914708

Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami

Po registrácii alebo pri nákupe (príp. v oboch prípadoch) používateľ/kupujúci súhlasí s aktuálnymi obchodnými podmienkami. Vyhl
Ak používateľ/kupujúci nesúhlasí s obchodnými podmienkami, nemôže využívať služby ponukané internetovým obchodom. Takáto osoba nemá právo na registráciu a vykonanie objednávky cez internetový obchod.

Vyhlásenie zákazníka

K obsahu internetového obchodu majú prístup len osoby staršie ako 18rokov.
Využitie služieb internetového obchodu, vytvorenie objednávky môžu len osoby po dovŕšení 18 rokov so súhlasom s Obchodnými podmienkami. Nepoužívajte naše produkty ak ste tehotná, trpíte problémami kardiovaskulárneho systému alebo ak ste alergický na propylénglykol.

Postup objednávky

  • Použite tlačítka “vložiť do košíka”
  • Prezrieť si košík
  • Zadať osobné údaje
  • Súhlasiť s podmienkami
  • Poslať objednávku

Vytvorenie kúpno-predajnej zmluvy

Ak používateľ vytvorí objednávku v internetovom obchode, nasleduje potvrdenie objednávky e-mailom,v tomto okamihu je uzavretá právoplatná kúpno-predajná zmluva medzi Kupujúcim (používateľom) a Predajcom. (Ak Kupujúci neobrdží potvrdzujúci email v priebehu 48h, nevzniká povinnosť uhradenia sumy objednávky a Kupujúci nie je povinný cenu tovaru uhradiť resp. využiť služby internetového obchodu.) Kupujúci (používateľ) súhlasí, že vytvorenie takejto zmluvy sa pokladá za záväznú a právoplatnú formu zmluvy podľa Obchodného zákonníka SR. Pre zmluvu sú platné aktuálne VOP.

Zmluva je vytvorená v maďarskom jazyku a je uskladnená v elektronickej forme u Predajcu.

Dôležité vlastnosti produktu

Náš internetový obchod sa zaoberá hlavne s elektronickými cigaretami a príslušentsvom k cigaretám.Najdôležitejšie vlastnnosti produktu nájdete na popisných sránkach.
Naše produkty obsahujú látku nikotín, ktorá je vysoko návyková.
Naše produkty odporúčame predovšetkým osobám, ktorí chcú prestať fajčiť.

Ceny

Finálne ceny v internetovom obchode sú uvedené s DPH. V sume je zahrnutá cena tovaru s DPH a náklady na prepravu.

Doručovanie

Tovar vám bude odoslaný v nezmenenej forme v originálnom balení. Balík obsahuje potvrdenie o nákupe. V prípade zistenia porušeného, poškodeného obalu alebo v prípade akéhokoľvek podozrenia z poškodenia zásielky, prosím zásielku nepreberajte. V tomto prípade Zákazník požiada kuriéra o vyhotovenie záznamu o poškodenej obálke/balíku.
Reklamácia Vám nebude uznaná bez vyhotovenia záznamu o poškodenej obálke/balíku.

Cookies

Náš internetový obchod používa Cookies pre zjednodušenie a skvalitnenie prehľadávania na internete, prípadne na marketingové účely.

Bezpečnosť a ochrana dát

Pri nákupe, Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (Meno, Priezvisko, Názov firmy, Adresa – krajina, mesto, poštovné smerovacie č., ulica, č. domu, telefónne č. e-mail) ktoré boli Predávajúcemu poskytnuté Kupujúcim.

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimku tvorí len poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Kupujúci môže písomne žiadať o vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týchto údajov na e-mailovej adrese: info@slukk.com . V priebehu 1 mesiaca od prijatia žiadosti o vymazaní osobných údajov Predajca natrvalo odstráni všetky použité a archivované osobné údaje Kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy

Pri nákupe cez internetový obchod Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný nahlásiť odstúpenie od zmluvy prostredníctvom e-mailu alebo vo forme poštového listu odoslaných na jeden z uvdených kontaktných údajov.
Predajca vráti uhradenú sumu za tovar ak Kupujúci najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zašle nepoškodený tovar Predávajúcemu.

  • Náklady na vrátenie tovaru hradí Kupujúci.
  • Predávajúci nie je povinný prebrať zásielky odoslané na dobierku.
  • Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako Kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.