Zásady ochrany osobných údajov - slukk.com

Zásady ochrany osobných údajov

Pri nákupe, Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (Meno, Priezvisko, Názov firmy, Adresa – krajina, mesto, poštovné smerovacie č., ulica, č. domu, telefónne č. e-mail) ktoré boli Predávajúcemu poskytnuté Kupujúcim.
Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimku tvorí len poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
Kupujúci môže písomne žiadať o vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týchto údajov na e-mailovej adrese: info@slukk.com . V priebehu 1 mesiaca od prijatia žiadania o vymazaní osobných údajov Predajca natrvalo odstráni všetky použité a archivované osobné údaje Kupujúceho.